samen maken we de Noordoostpolder duurzamer

 

Waar staan de Energie Pioniers Noordoostpolder voor?

Energie Pioniers Noordoostpolder is een coöperatie. EPN functioneert als zelfstandige dochter
van de Stichting Pioniers van de Toekomst.

Er gaat geen week meer voorbij of de media maken melding van het feit dat we af moeten stappen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Energie Pioniers Noordoostpolder draagt daar haar steentje in bij en voelt zich verantwoordelijk voor onze polder, net als de pioniers van vroeger.

We zijn een enthousiast burgerinitiatief en vrijwilligersorganisatie. We zijn gericht op huishoudens in de Noordoostpolder. We zijn niet gericht op geldelijk gewin. Energie Pioniers Noordoostpolder zet zich in voor:

  • Het bevorderen van energiebesparing en bewustwording op het gebied van energiegebruik.
  • Het stimuleren van gebruik van duurzame energie.
  • Het opzetten en/of ondersteunen van lokale duurzame energieprojecten.
  • Als het om zonnepanelen gaat, het zoveel mogelijk benutten van onze daken in plaats van duurzame grond.

 

Klik hier voor afname of levering van onze groene stroom en CO2 gecompenseerd gas.
Klik hier voor een film over Energie Pioniers Noordoostpolder

Het Energieloket Flevoland helpt u op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.
Klik hier voor het Energieloket Noordoostpolder

Klik hier voor informatie over alle Flevolandse energiecoöperaties

 

Klik hier voor onze agenda!

Word lid van de Energie Pioniers Noordoostpolder

Door klant te worden draagt u niet alleen bij aan een beter leefklimaat, maar
steunt u ook de ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten.

 

IK WORD LID!

Top <h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn">Waarom EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/wat-doet-epn-en-hoe">Wat en hoe</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/projecten">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos">Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/vragen">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/flextore">FleXtore</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom">Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-criteria-en-voorwaarden">Criteria en voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelden-duurzaam-project">Aanmelden duurzaam project</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelding-ambassadeur">Aanmelden als ambassadeur</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee">Doe mee</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/klant-worden">Klant worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos">Aanmeldformulier Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/meer-info">Meer info</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn">Partners EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van">De column van...</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/ideeenbus">Ideeenbus</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/adresgegevens">Adresgegevens</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>