Waarom EPN

 

Van harte welkom op de website van de lokale coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN).

In dit onderdeel vertellen wij u graag over onze plannen en doelstellingen, of te wel: “Wat willen we bereiken?”

Kunt u zich een samenleving zonder energie voorstellen? In alles wat we doen gebruiken we energie: voor ons werk, ons huishouden, ons vervoer, onze recreatie, onze voeding: zonder energie zou het leven er stuk anders uitzien. We hebben lang gedacht dat de op de aarde voorhanden fossiele energiebronnen niet op konden raken. Steenkool, aardolie en -gas waren in overvloedige hoeveelheden beschikbaar en tegen relatief lage kosten te winnen. Daardoor kon met name de Westerse wereld een ongekende economische groei en ontwikkeling doormaken.

Inmiddels wordt echter steeds meer duidelijk dat aan die ongebreidelde groei een einde gaat komen. Ten eerste raken de voorraden fossiele brandstoffen op. Ook wordt steeds zichtbaarder dat het gebruik van die fossiele bronnen grote schade toebrengt aan het leefklimaat op aarde. De CO2 uitstoot van kolen, olie en gas draagt bij aan de opwarming van het klimaat, dat op zijn beurt tot grote veranderingen leidt in de leefomstandigheden van de bevolking. Het is hierbij extra wrang dat met name de minst ontwikkelde landen in de wereld de rekening gepresenteerd krijgen van deze door de rijke landen veroorzaakte ontwikkeling.

Het moet anders, en gelukkig het kan ook anders!
Zon en wind leveren genoeg energie om in het energieverbruik van alle inwoners op aarde te kunnen voorzien, zonder de hierboven genoemde schadelijke neveneffeceten. In toenemende mate wordt dit nationaal en internationaal ook erkend. Zo is in Nederland het Nationale Energie Akkoord in werking getreden, dat een stimulans biedt aan de ontwikkeling van duurzaam opgewekte energie. In 2015 hebben praktisch alle landen van de wereld elkaar gevonden in het Parijse Klimaatakkoord, bedoeld om de opwarming van de aarde te beperken.

In de gemeente Noordoostpolder willen wij als coöperatieve vereniging ons steentje bijdragen aan een energieneutrale toekomst. Juist in ons gebied zijn er volop kansen om duurzame energie op te wekken met zon, wind en biogas.

Ons motto “Energie van de polder, door de polder, voor de polder” geeft aan dat wij in de Noordoostpolder voldoende duurzame energie lokaal kunnen opwekken, dat we dat samen met de lokale gemeenschap willen organiseren en dat we die energie ook weer aan die lokale samenleving beschikbaar willen stellen.

Hoe we dat met elkaar gaan doen, leest u op deze website.

Top <h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn">Waarom EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/wat-doet-epn-en-hoe">Wat en hoe</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/projecten">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos">Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/vragen">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/flextore">FleXtore</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom">Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelden-duurzaam-project">Aanmelden duurzaam project</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelding-ambassadeur">Aanmelden als ambassadeur</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee">Doe mee</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/klant-worden">Klant worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos">Aanmeldformulier Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/meer-info">Meer info</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn">Partners EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van">De column van...</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/ideeenbus">Ideeenbus</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/adresgegevens">Adresgegevens</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>