30 mei 2018

Met de start van het energieloket, een samenwerkingsverband van NMFF, Flevomeerbibliotheek in de NOP en de EPN is een einde gekomen aan de inzet van de energiecoach.

Marinus de Vries is bij de opening van het energieloket afgelopen maandag hartelijk bedankt voor zijn inzet met een attentie door Peter Brouwer, voorzitter EPN.
Meer nieuws