23 januari 2018

Peter Brouwer uit Emmeloord is de nieuwe voorzitter van de coöperatieve vereniging Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN). Hij volgt Albert Klein Tijssink op.

Klein Tijssink, die aan de wieg stond van EPN, blijft een adviserende rol vervullen. Zijn opvolger Brouwer is gepensioneerd en wil de jaren die voor hem liggen persoonlijk gebruiken om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. "Onze generatie is zich onvoldoende bewust geweest van wat wij verbruiken aan energie. Maar we mogen de generaties na ons niet opzadelen met de lasten. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren aan een organisatie die zich inzet voor duurzame energie".

 

Brouwer's motovatie om de voorzittershamer van de EPN op te nemen, wordt tevens ingegeven door zijn carriere in de zorg- en hulpverlening en de managementtaken die hij daar vervulde. Hij raakte in het kader van een postcoderoosproject (PCR) bij de EPN betrokken. "De EPN is een vrijwilligersclub, maar onze projecten moeten bedrijfsmatig en financieel goed geregeld zijn, daar mag iedere klant of participant op rekenen. Daar kan ik bij helpen".

 

Brouwer gaat zich als voorzitter van de EPN met de overige bestuursleden richten op Power (project met Mercatus om huurders te ondersteunen in kennis en middelen voor verduurzaming) en onder meer op het maken van een energiekaart. "Zodat we goed in beeld hebben wie waar mee bezig is, niet alleen inhoudelijk, maar ook naar buiten toe".

Meer nieuws