29 augustus 2017

Nadat op 3 augustus de nieuwsbrief van de FlevoMeer Bibliotheek over de postcoderoos op de bibliotheek kwamen de aanmeldingen al bij EPN binnen. De eerste 4 dagen werden al 12 deelnemers ingeschreven goed voor 100 panelen. Ook de dagen daarna kwamen nog enkele aanmeldingen.

Nadat op 23 augustus 2 informatiebijeenkomsten werden belegd volgden in de dagen daarop nog meer aanmeldingen en op 25 augustus werd het sein gegeven: “we zitten bijna vol!”. Totaal 22 deelnemers zijn ingeschreven voor 160 panelen.

Postcoderoos Bibliotheek
EnergiePioniers Noordoostpolder (EPN) en FlevoMeer Bibliotheek werken samen in een voor Emmeloord uniek project: Postcoderoos Bibliotheek.

EnergiePioniers Noordoostpolder zal 390 zonnepanelen op het dak van de bibliotheek plaatsen. Hiervan zal FlevoMeerbliotheek zelf 225 panelen afnemen zodat er nog 165 panelen beschikbaar zijn voor particuliere panelen.

Nieuw project?
Nu het project “bijna vol” zit zal EPN bezien of voor nieuwe aanmelders wordt gezocht naar een volgend project. Hiervoor zal een geschikt dak in Emmeloord of omgeving worden gezocht waar minimaal 150 panelen geplaatst kunnen worden.

Voortgang
Met de leverancier zullen de komende week nadere afspraken worden gemaakt over de installatie en de aansluitingen van de panelen. Voor dit project heeft EPN het lokaal gevestigde installatiebedrijf Veldhuis ingeschakeld. Daarnaast zal EPN de nodige administratieve zaken afhandelen zodat het project ook bij de diverse externe partijen goedkeuring krijgt, zoals belastingdienst en netbeheerder.
De deelnemers zullen op een bijeenkomst op 7 september worden geïnformeerd over de voortgang en de te verrichten werkzaamheden en af te sluiten contracten.
De deelnemers zullen ook lid worden van de coöperatie EnergiePioniers Noordoostpolder. Als alles voorspoedig verloopt zullen de panelen in oktober worden geplaatst en kan de installatie voor 1 november in bedrijf worden genomen.

Zie ook: denoordoostpolder.nl en flevopost.nl

Meer nieuws