Gemeentewerf stuurt superbatterij FleXtore in Arnhem op afstand aan

Consortium vindt alternatieve manier voor het testen van de technologie en organiseert op 5 september een voorlichtingsdag om geïnteresseerden op virtuele wijze kennis te laten maken met deze speciale batterij.

29 april 2020

Het FleXtore II project heeft als doel om een nieuw type energieopslag te testen. Deze energieopslag stelt ons in staat energie uit wind of zon op te slaan. Dit is van belang om altijd energie te kunnen leveren, ook op de momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Daarvoor is energieopslag, ofwel ‘buffering’ noodzakelijk. Met de batterij kan eveneens energie opgeslagen worden, wanneer er daar veel van is en dit dus goedkoop is. De energie kan weer afgegeven worden aan het net zodra de energie schaarser en duurder is. Op deze manier maakt deze batterij een energietransitie mogelijk. Het project heeft eveneens het doel om te kijken naar de schaalbaarheid van een dergelijk opslagsysteem en het project heeft ten doel om bijbehorende energiesystemen en regelsystemen te testen.

 

Het bijzondere van deze batterij is het potentieel om, na verdere ontwikkeling, zeer lage opslagkosten per kWh mogelijk te maken. Dit is mogelijk twee tot drie keer lager dan de kosten zoals gangbaar bij conventionele technologieën. Dat is belangrijk voor de economische haalbaarheid van zo’n systeem. Om de energietransitie te kunnen maken is heel veel opslagcapaciteit nodig, maar dat gaat alleen lukken als de technologie ook economische voordelen biedt. De lage opslagkosten worden gerealiseerd door een combinatie van factoren: De keuze voor het flow batterij concept, de keuze voor waterstof en broom als actieve materialen (die beide extreem goedkoop zijn) en tenslotte het gepatenteerde ontwerp van Elestor.

 

Het oorspronkelijke doel was om deze batterij fysiek bij de Gemeentewerf in Emmeloord te plaatsen. De technologische ontwikkelingen hebben veel meer tijd gekost dan voorzien en het projectconsortium wil, binnen de resterende projecttijd, toch graag zoveel mogelijk de beoogde testen uitvoeren. Om dat doel te realiseren is het handiger en bespaart het veel tijd om de batterij niet in Emmeloord te plaatsen, maar de batterij op afstand te testen middels stuursignalen vanuit de Gemeentewerf Emmeloord. Omdat het elektriciteitsnetwerk nationaal met elkaar verbonden is, is het voor de testen niet essentieel dat de batterij ook fysiek op de Gemeentewerf staat. Bovendien zijn alle beoogde testen middels de afstandsbesturing en de virtuele locatie zeer goed uit te voeren. Het energiemanagement, dat daarvoor nodig is is al getest en werkt goed.

 

Met deze aanpassing heeft het consortium een alternatieve manier gevonden om de technologie toch goed te kunnen testen. Het consortium hecht grote waarde aan de beleving van de bevolking met een dergelijke accu in de nabijheid, want maatschappelijk draagvlak is voor deze technologische ontwikkelingen van groot belang. Daarom zal ook op de oorspronkelijke locatie te Emmeloord specifiek aandacht aan deze batterij worden besteed. Dat  gebeurt op zaterdag 5 september. Tijdens deze voorlichtingsdag kunnen bezoekers kennismaken met de mogelijkheden van deze speciale batterij. Er wordt deze dag eveneens gezorgd voor een virtueel contact met de batterij, zodat geïnteresseerden een goede indruk kunnen krijgen van deze nieuwe technologie. 

 

Het projectconsortium bestaat uit Witteveen+Bos, Off Grid Test Center, Energiepioniers Noordoostpolder, Gemeente Noordoostpolder, TNO, de HAN en batterijbouwer Elestor.

<h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/actueel-overzicht/">Actueel</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief/">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van/">De column van...</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/video/">Video</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons-overzicht/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn/">Waarom EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/werkwijze/">Werkwijze</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie/">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn/">Partners EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/projecten-overzicht/">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos/">Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/flextore/">FleXtore</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-criteria-en-voorwaarden/">Criteria en voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelden-duurzaam-project/">Aanmelden duurzaam project</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-aanmelding-ambassadeur/">Aanmelden als ambassadeur</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee-overzicht/">Doe mee</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/word-lid/">Word lid</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/word-klant/">Word klant</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos/">Aanmelden postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/lever-polderstroom/">Lever Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contact-overzicht/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contact/">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/energieloket/">EnergieLoket</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/039polderstroom-komt-nu-echt-op-gang039/">'Polderstroom komt nu echt op gang'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/ga-voor-duurzaam-en-lokaal-ga-voor-polderstroom/">Ga voor duurzaam en lokaal, ga voor Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/prijswinnaars-prijspuzzel-energie-pioniers-nop-bekend/">Prijswinnaars puzzel Energie Pioniers Noordoostpolder bekend</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/weer-een-10-voor-energie-vanons-in-de-jaarlijkse-stroomranking/">Weer een 10 voor Energie VanOns in de jaarlijkse stroomranking</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/energie-pioniers-steekt-energie-in-de-polder/">Energie Pioniers steekt energie in de polder</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/uitgave-krant-de-duurzame-poldersamenleving/">Uitgave krant De Duurzame Poldersamenleving</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/word-testrijder-tijdens-de-mobimaand-in-emmeloord/">Word testrijder tijdens de MobiMaand in Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/peter-brouwer/">Peter Brouwer</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/vacature-bureaumedewerker/">Vacature bureaumedewerker</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/manifest-zonneparken-noord-nederland-meer-van-en-voor-de-omgeving/">Manifest zonneparken Noord-Nederland: meer ván en voor de omgeving</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/stichting-pioniers-van-de-toekomst-organiseert-informatiemarkt-039duurzaam-op-weg039/">Stichting Pioniers van de Toekomst organiseert informatiemarkt 'Duurzaam op weg'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/informatiemarkt-lsquoduurzaam-op-wegrsquo-op-17-mei/">Informatiemarkt 'Duurzaam op weg' op 17 mei</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/obligaties-zuyderzon/">Obligaties Zuyderzon</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/ymposium-quotde-staat-van-het-klimaatquot/">Symposium 'De staat van het Klimaat'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/alle-flevolandse-energiecooperaties/">Alle Flevolandse Energiecoöperaties</a></li> </ul>