Energie VanOns is 100% groen

Hoe kan het dan dat Energie VanOns geen 10 krijgt in de Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise? Een terechte vraag, die vraagt om een duidelijk antwoord.

25 oktober 2018

Bij Energie Van Ons werken ze elke dag, samen met inmiddels 75 coöperaties, waar onder EPN,  hard om de energietransitie te versnellen. We willen iedereen in Noord-Nederland stimuleren om zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit eigen streek te gebruiken. Dat is een hoop werk, maar we zetten grote stappen. Onze klanten krijgen 100% groene stroom uit Noord-Nederland en samen wekken we een steeds groter deel daarvan ook zelf op.

 

Coöperatieve opwek van energie

De 75 bij ons aangesloten energiecoöperaties werken allemaal aan eigen energie-opwek. Hoe ze dat doen is telkens anders. Elk dorp, elke buurt en elke wijk heeft immers andere ideeën over hoe duurzame energie het beste kan worden ingepast in hun leefomgeving. Sommigen kiezen voor een dorpsmolen in de vorm van een postcoderoosproject. Anderen gaan voor een zonnedak op een boerderij. En er zijn er die een oude vuilnisbelt omvormen tot een zonneweide. Maar altijd is er lokale betrokkenheid en kunnen mensen uit de buurt écht meebeslissen over hoe ze het willen realiseren.

 

Het opzetten van een energiecoöperaties en het realiseren van een opwekproject kost tijd. Veel energiecoöperaties zijn daar twee tot drie jaar mee bezig. In de tussentijd nemen de betrokkenen vaak hun energie al wel af van Energie VanOns, maar levert de coöperatie ons nog geen lokaal opgewekte groene energie. Die energie kopen we dus in. Daarbij hanteren we dezelfde principes als altijd. We kiezen bronnen uit Noord-Nederland en we kopen 100% groen. Zo kunnen we onze klanten leveren wat we beloven: groene stroom uit het noorden. HIER Klimaatbureau raad ons dan ook aan als ‘goede keuze’ en geeft aan dat onze energie 100% groen is en uit Nederland komt.

 

Waarom geen 10 in ranglijst duurzame energie?

Hoe kan het dan dat Energie VAnOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) geen 10 krijgt in de Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise? Hier zijn vier redenen voor:

 

We hebben geen eigen bronnen

De onderzoekers vinden het belangrijk dat een energiebedrijf zelf bronnen heeft omdat daar meer impuls tot opwek van groene energie van zou uitgaan. Energie VanOns heeft geen eigen bronnen. Het opwekken van energie vinden we de taak van lokale coöperaties die veel beter snappen wat er in hun buurt speelt en de inpassing in het landschap naar hun eigen wensen kunnen doen.

 

Onze energiebeweging is complex

Onze coöperatieve energiebeweging zit complex in elkaar. De 75 coöperaties zijn eigenaar van drie provinciale koepelorganisaties die op hun beurt eigenaar zijn van ons energiebedrijf Energie VanOns. De coöperaties richten vaak aparte opwekcoöperaties of BV’s op waarin het opwekproject zelf is ondergebracht. Soms financieren andere partijen en gemeenten op dat niveau mee. Hierdoor liggen er vaak complexe contracten tussen die partijen en kopen we de stroom en garanties van oorsprong vaak niet rechtstreeks bij de bron, maar via één of meer tussenstappen.

 

Hierdoor is er een ontkoppeling tussen de stroom en de GvO’s die in de verte wat lijkt op de papieren trucs die veel energiereuzen gebruiken om sjoemelstroom te maken. In werkelijkheid hebben we het over groene stroom die in het noorden is opgewekt en we ook in het noorden verkopen.

 

We dekken risico’s af

De derde reden voor onze matige score in dit onderzoek is risicodekking. We zijn een jonge beweging en een nog jonger energiebedrijf. We worden niet, zoals veel andere groene energiebedrijven, gefinancierd door investeringsmaatschappijen en willen graag onafhankelijk blijven. We groeien hard en dus moeten we risico’s vermijden. Om een voorbeeld te geven: de stroom van Ameland wordt geheel verkocht aan Eneco. Energie VanOns koopt een deel van die stroom vervolgens weer van Eneco. Ameland heeft zo de garantie dat ze alle stroom ‘kwijt’ kunnen en wij hebben de flexibiliteit waarin we wel de energie van Ameland kunnen inkopen, maar niet verplicht zijn het allemaal af te nemen.

 

Het onderzoek negeert sociale aspect energietransitie

De energietransitie zal ons landschap veranderen. Energie is straks niet meer iets dat uit een fabriek ergens ver weg komt, maar wordt opgewekt in onze directe omgeving. De komende decennia zal iedereen dat in z’n leefomgeving gaan zien. Daarom is het cruciaal dat opwek van duurzame energie hand in hand gaat met sociale binding en betrokkenheid. Zo profiteren omwonenden van zonneparken en windmolens direct zelf van die projecten en wordt hun leefomgeving prettiger.

 

Energie VanOns heeft inmiddels geld uitgekeerd aan onze coöperaties. Dat geld vloeit dus niet weg naar de Randstad of zelfs andere landen, maar kunnen de coöperaties in hun dorp, wijk of streek gebruiken om sociale of duurzame projecten mee te financieren. Dit aspect is in onze ogen cruciaal voor het draagvlak voor duurzame energie in de toekomst en wordt in het onderzoek van Wise, Consumentenbond, Greenpeace en Natuur & Milieu geheel genegeerd. Volgens hun meetmethode is een grote windmolen van een projectontwikkelaar waar één boer een stukje land aan verkoopt beter dan een dorpsmolen waar iedereen in een dorp een stukje van kan bezitten en waar het hele dorp van profiteert.

 

Toch écht Nederlandse groene stroom

Ook HIER Klimaatbureau onderzoekt in hoeverre energieleveranciers Nederlandse groene stroom leveren. In hun groen stroom checker is dat eenvoudig na te kijken per leverancier. Energie VanOns (NLD) wordt door hen aangeprezen als ‘Een goede keuze’ omdat we 100% échte groene stroom uit Nederland leveren.

 

 

 

Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Uiteindelijk willen we dat elk huishouden in Noord-Nederland zelf of samen energie kan opwekken. Daarvoor moet nog een hoop gebeuren en daar zijn de aangesloten coöperaties hard mee bezig. In 2017 hebben de volgende cooperaties opwekprojecten gerealiseerd en daar zijn we trots op!

 • Collectieve Opwek Coöperatie Langelo U.A
 • Coöperatie Sinnich Tjerkgaast U.A
 • Coöperatie GLOED
 • Collectieve Opwek Coöperatie Zonnedok U.A
 • Collectieve Opwek Alfa Postcoderoos U.A
 • Opwek Cooperatie Duurzaam Heeg 1 U.A
 • Energie Pioniers Noordoostpolder U.A
 • Lopster Energie Coöperatie U.A.
 • Energie coöperatie Fryske Flinter
 • Coöperatie Um Zunst
 • Duurzaam Duurswold (dorpsmolen)
 • Coöperatie Sinnich Wâldsein U.A.
 • Coöperatieve Vereniging ‘’Mei-inoar Grien’’ U.A.

Onze bronnen in 2017

In 2017 nemen we stroom af van de volgende bronnen:

Bronnen van coöperaties die bij ons zijn aangesloten

 • Bovenstaande Postcoderoos-projecten
 • Zonneproject Ameland (Ameland)
 • Zonnepark Garyp
 • Zonneproject Vierverlaten (Groningen)
 • Zonneproject Grou: maatschap Bouma (Grou)

 Andere bronnen van groene energie in het noorden

 • Zonneproject Creil (Noordoostpolder)
 • Windproject Farmsum (Delfzijl)

We zijn op koers

Het gaat goed met de energiebeweging in het noorden. De coöperaties zijn steeds succesvoller in het opleveren van opwekprojecten en samen wekken we een groeiend deel van onze energie lokaal op. Energie VanOns levert 100% groene en noordelijke stroom en keerde geld uit aan de cooperaties op lokaal niveau. Daarmee zetten we flinke stappen in zowel de energietransitie als het draagvlak voor die transitie.

<h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/actueel-overzicht/">Actueel</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/agenda/">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief/">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van/">De column van...</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/video/">Video</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons-overzicht/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn/">Waarom EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/werkwijze/">Werkwijze</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie/">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn/">Partners EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/projecten-overzicht/">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos/">Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/flextore/">FleXtore</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom/">Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-maatschappelijke-doelen/">Maatschappelijke doelen</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/polderstroom-ambassadeurs/">Ambassadeurs</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee-overzicht/">Doe mee</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/word-lid/">Word lid</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/word-klant/">Word klant</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos/">Aanmelden postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/lever-polderstroom/">Lever Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contact-overzicht/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contact/">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/energieloket/">EnergieLoket</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/polderstroom-draagt-bij-aan-plaatselijke-goede-doelen/">Polderstroom draagt bij aan plaatselijke goede doelen</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/ik-ben-benieuwd-jaap-jongejan/">Ik ben benieuwd - column Jaap Jongejan</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/aanplant-bomen-met-bijdrage-klanten-polderstroom/">Aanplant bomen met bijdrage klanten Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/039polderstroom-komt-nu-echt-op-gang039/">'Polderstroom komt nu echt op gang'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/ga-voor-duurzaam-en-lokaal-ga-voor-polderstroom/">Ga voor duurzaam en lokaal, ga voor Polderstroom</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/prijswinnaars-prijspuzzel-energie-pioniers-nop-bekend/">Prijswinnaars puzzel Energie Pioniers Noordoostpolder bekend</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/weer-een-10-voor-energie-vanons-in-de-jaarlijkse-stroomranking/">Weer een 10 voor Energie VanOns in de jaarlijkse stroomranking</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/energie-pioniers-steekt-energie-in-de-polder/">Energie Pioniers steekt energie in de polder</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/uitgave-krant-de-duurzame-poldersamenleving/">Uitgave krant De Duurzame Poldersamenleving</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/word-testrijder-tijdens-de-mobimaand-in-emmeloord/">Word testrijder tijdens de MobiMaand in Emmeloord</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/peter-brouwer/">Voetafdruk - column Peter Brouwer</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/vacature-bureaumedewerker/">Vacature bureaumedewerker</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/manifest-zonneparken-noord-nederland-meer-van-en-voor-de-omgeving/">Manifest zonneparken Noord-Nederland: meer ván en voor de omgeving</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/stichting-pioniers-van-de-toekomst-organiseert-informatiemarkt-039duurzaam-op-weg039/">Stichting Pioniers van de Toekomst organiseert informatiemarkt 'Duurzaam op weg'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/informatiemarkt-lsquoduurzaam-op-wegrsquo-op-17-mei/">Informatiemarkt 'Duurzaam op weg' op 17 mei</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/obligaties-zuyderzon/">Obligaties Zuyderzon</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/ymposium-quotde-staat-van-het-klimaatquot/">Symposium 'De staat van het Klimaat'</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/articles/alle-flevolandse-energiecooperaties/">Alle Flevolandse Energiecoöperaties</a></li> </ul>