Over ons

De Energie Pioniers is opgezet als een coöperatieve verenging met uitgesloten aansprakelijkheid. Deze vorm sluit aan bij de doelstelling om de leden weer invloed en zeggenschap te geven over de eigen lokale energiehuishouding in Noordoostpolder. Samen met de leden wordt het beleid van de coöperatie ingevuld.
De coöperatie werkt zonder winstoogmerk. De bestuursleden van de coöperatie zijn vrijwilligers en de opbrengsten uit de levering van duurzame energie worden geïnvesteerd in lokale (energie en/of duurzame) projecten in Noordoostpolder.


Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:
Frank Hop
Albert Klein Tijssink
Tjerk Duijff
Judo Bakker
Hubèr Buijsman

De toezichthoudende raad van Commissarissen bestaat uit:
Jos van Campen
Fokke Hoekstra
Henk Tiesinga


De coöperatie Energie Pioniers is een burgerinitiatief bedoeld om de verduurzaming van de energievoorziening in Noordoostpolder te versnellen. Onze doelen zijn beschreven in de statuten van de coöperatie.

De Energie Pioniers zetten zich o.a. in voor:
– Leveren van duurzame energie
– Opzetten van lokale duurzame energieprojecten
– Bevorderen van energiebesparing
– Bewustwording op het gebied van energiegebruik

Uitgangspunt daarbij is dat we een open coöperatie willen zijn: iedereen moet lid of klant kunnen worden en kan zijn of haar invloed uitoefenen in het beleid van de coöperatie. Ook streeft de coöperatie naar verbinding met andere lokale duurzame initiatieven in Noordoostpolder.

Door lid te worden helpt u actief mee aan de verdere ontwikkeling van de coöperatie en heeft u invloed op het beleid van de coöperatie. De leden zijn het hoogste beslissingsorgaan binnen de vereniging.

Iedereen kan als lid toetreden tot de coöperatie door de aanschaf van een of meer participaties a € 50,– . Ook niet natuurlijke rechtspersonen (bedrijven, organisaties) kunnen lid worden door de aanschaf van tenminste 5 participaties.

Als lid helpt u mee om de doelstellingen van de coöperatie te verwezenlijken. Maar ook geven uw participaties recht op een vergoeding (dividend) op het moment dat het bestuur besluit een deel van de winst uit te keren aan haar leden.

Wilt u zich aanmelden als lid van de coöperatie KlikHier.