Visie

 

Mensen maken samenlevingen, en ook de structuren binnen die samenlevingen. De huidige manier van leven, wonen, werken, consumeren enz is niet door een of andere natuurwet voorgeschreven, maar is het gevolg van door mensen bedachte en uitgevoerde ontwikkelingen, idealen of omstandigheden. Die structuren lijken op een korte tijdschaal vaak een vaststaand feit en kunnen leiden tot uitspraken als “het is nu eenmaal zo”.

Maar als je door de menselijke geschiedenis heenkijkt is niets minder waar. Voortdurend zijn er pogingen om samenlevingen te veranderen, andere wegen te onderzoeken en afscheid te nemen van bestaande verstarde verhoudingen. Dat is ook het geval bij de manier waarop mensen beginnen aan te kijken tegen energie.

Het lijkt erop dat een paar bedrijven en organisaties de energiemarkt domineren. Door privatisering en marktwerking is er een grote afstand ontstaan tussen energieleveranciers en klanten. Met kostbare marketingacties proberen deze maatschappijen hun macht in stand te houden, waarbij ze hun best doen om ook enigszins duurzaam over te komen.

Energie Pioniers Noordoostpolder zien een andere toekomst
Wij geloven erg in het idee dat mensen zelf weer betrokken zijn bij hun lokale energievoorziening. Wij zien in wijken, buurten en dorpen een rijk geschakeerd stelsel van kleine energienetwerken ontstaan die alle functies (opwekking, opslag en levering) dicht bij de mensen brengt. Gezamenlijke verantwoordelijkheid over de lokale energiehuishouding draagt bij aan het gevoel van ownership van deze basisvoorziening. Daardoor ontstaat binnen die lokale netwerken ook aandacht en ruimte voor energiebesparing en sociale duurzaamheid. De opbrengsten van de lokaal opgewekte duurzame energie blijven binnen het lokale netwerk en kunnen op passende, door de inwoners zelf gekozen manieren worden ingezet ter versterking van de sociale structuur van het netwerk.

 

Top <h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn">Waarom EPN</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/visie">Visie</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/albert-klein-tijssink">Albert Klein Tijssink</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/jos-van-campen">Jos van Campen</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/henk-tiesinga">Henk Tiesinga</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/fokke-hoekstra">Fokke Hoekstra</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/judo-bakker">Judo Bakker</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/frank-hop">Frank Hop</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/video">Video</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/projecten">Projecten</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos">Postcoderoos</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/power">Power</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/flextore">Flextore</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/vragen">Vragen</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee">Doe mee</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/klant-worden">Klant worden</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos">Aanmeldformulier Postcoderoos</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/meer-info">Meer info</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn">Partners EPN</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van">De column van...</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/in-het-nieuws">In het nieuws</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/ideeenbus">Ideeenbus</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/adresgegevens">Adresgegevens</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>