Verlaging leveringstarieven

Beste klanten,

Wij willen u graag bedanken voor uw bijdrage aan de transitie naar lokale duurzame energie in de Noordoostpolder afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun kunnen wij, als lokale energiecoöperatie, ons ook komend jaar weer volop inzetten voor een duurzame toekomst voor de Noordoostpolder!

Verlaging leveringstarieven
Goed nieuws: per 1 januari 2016 verlaagd NLD Energie de leveringstarieven voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas met bijna 10 procent. Dat betekent bij een gemiddeld energieverbruik (1.600 m3 en 3.400 kWh) een voordeel van zo’n 45 euro per jaar bij een variabel modelcontract.

Stijging energiebelastingen en daling netwerkkosten
De netbeheerders en overheid stellen elk jaar opnieuw respectievelijk de netwerkkosten en de energiebelastingen vast. In opdracht van netbeheerder en overheid brengt NLD Energie deze kosten en belastingen bij u als klant in rekening.
Per 1 januari 2016 daalt de energiebelasting voor elektriciteit met 15,8 procent naar € 0,1007 per kilowattuur en stijgt die voor gas met 31,7% naar € 0,25168 per kuub. Verder gaat de Opslag Duurzame Energie voor elektriciteit van € 0,0036 naar € 0,0056 en voor gas van € 0,0074 naar € 0,01113.
Daarnaast zullen de netwerkkosten in 2016 licht dalen. Sinds 1 januari 2016 valt de Noordoostpolder onder het verzorgingsgebied van Liander. Dit zou een bij standaard aansluitingen een daling van € 22,- (Liander) betekenen. Meer informatie vindt u op de website van de betreffende netbeheerder.

Aanpassing maandelijkse voorschot
Vanwege deze wijzigingen zal uw maandelijkse voorschotbedrag ook gaan veranderen per 1 januari 2016. De hoogte van uw nieuwe maandelijkse voorschotbedrag vindt u op de voorschotfactuur voor de maand januari.

Meer informatie
Meer weten? Een overzicht van alle tarieven van NLD Energie vindt u op de website onder http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/lokale-energie/onze-particuliere-tarieven.

Naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Kijk dan op http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/vragen of neem contact op met de NLD Energie klantenservice via 085 – 0160 111 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,
Energie Pioniers Noordoostpolder