Projecten

SAMEN DUURZAAM in NOORDOOSTPOLDER

In de competitie willen we zo veel mogelijk inwoners attenderen op de mogelijkheid om via de Energie Pioniers 100% gegarandeerd duurzame stroom en CO2 gecompenseerd gas af te nemen.
Door klant te worden dragen inwoners op die manier niet alleen bij aan een beter leefklimaat, maar bovendien steunt men op die manier de ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten die de Energie Pioniers in Noordoostpolder gaan realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijk energieproject voor scholen of sportverenigingen of energiebesparingprojecten.
Projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid van onze wijken en dorpen.

De speerpunten van de competitie op een rij:
1. Alle dorpen en wijken in Noordoostpolder kunnen meedoen
2. De looptijd van de competitie is 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015
3. De wijk of het dorp dat op 31 december 2015 de meeste klanten, gemeten in een percentage van het aantal aansluitingen, realiseert is de winnaar van de competitie
4. Voor elke klant ontvangt de dorp- of wijkorganisatie een bedrag van € 20,–
5. De winnaar van de competitie ontvangt naast een passend aandenken bovendien een bedrag van € 500,–.
6. Dorp- en wijkorganisaties bepalen zelf de besteding van de ontvangen bedragen
7. Dorp- en wijkorganisaties besteden op een stimulerende en frequente manier aandacht aan deze competitie via hun communicatie kanalen (website, nieuwsbrieven, wijk- of dorpsorgaan, bijeenkomsten)
8. Energie Pioniers ondersteunt in samenspraak met dorp- en wijkorganisaties de competitie.

Graag maken wij met u een afspraak om samen met u de kansen van deze competitie voor uw organisatie door te spreken. U kunt daarvoor contact opnemen met ons.