Postcoderoos

Geachte deelnemer,

Wat is het doel van de coöperatie EnergiePioniers-NOP?

De EnergiePioniers-NOP, kortweg EPN, staat voor een vrijwilligers organisatie die graag ziet dat alle vormen van energie, maar in eerste instantie duurzame stroom en biogas, gewonnen in de Polder en in de noordelijke provincies, via energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) beschikbaar is voor de Polder en omgeving, waarbij iedereen kan mee participeren voor een duurzame samenleving en een schonere wereld.
Natuurlijk wil iedereen dat, maar EPN wil het in daden omzetten!

Zie film: https://www.youtube.com/watch?v=xPxc3zMAHn0
Voor deelname aan een postcoderoos zijn er een aantal spelregels opgelegd door de wetgever maar door gezamenlijk op de juiste manier in te stappen zullen wij en u onze wensen op duurzaamheid en rendement kunnen vastleggen. Een win-win situatie dus, waarbij EPN u volledig kan ontzorgen!
Voor de start zullen wij u informeren over de juiste spelregels, maar om te kunnen starten
houden wij een voorinschrijving waarbij individuele hulp, indien gewenst, mogelijk is.

Inschrijven als deelnemer en lid van de Coöperatie Energie Pioniers NOP u.a:

U kunt met minimaal 1 en maximaal 20 zonnepanelen deelnemen. De inleg per productie-aandeel is momenteel € 275,-per paneel waarmee naar schatting per jaar 228 kWh stroom wordt opgewekt.
(Let op dat u niet meer dan uw verbruikte jaargemiddelde aan elektriciteit aan zonnepanelen aanschaft. Boven dit verbruik heeft u geen recht op teruggave energiebelasting.)

Toewijzing van de zonnepanelen kan alleen aan leden van de coöperatie. Ook als u nog geen lid bent, vul dit ook in. EPN zal u verder helpen! Pas als het lidmaatschap is toegekend, zal de toewijzing van de zonnepanelen definitief worden. Wacht niet te lang want we zijn aan een maximum aantal deelnemers gebonden door het aangeboden beschikbare dak oppervlakte.
De procedure bij toewijzing staat beschreven in de brochure Zonnedak P. Verwer EPN-01: