Links

Pioniers van de Toekomst
De Pioniers zetten een stip aan de horizon, een stip die richting geeft aan ons denken en handelen voor ons en voor alle medebewoners van deze unieke en veelbelovende polder. Het zetten van die stip is niet voldoende; om die stip te bereiken moeten er stappen worden gezet. De Pioniers richten zich zowel op bewustwording als voorlichting omtrent duurzaam handelen, als ook op het faciliteren van en zo nodig participeren in projecten die een duurzame samenleving bevorderen. Hiervoor zijn thema-/werkgroepen actief die gezamenlijk het jaarprogramma van de Pioniers van de Toekomst invullen.

Noordelijk Lokaal Duurzaam
Initiatieven op het gebied van duurzaamheid schieten in het Noorden als paddenstoelen uit de grond. Van onderop proberen zij de transitie naar een duurzame samenleving op lokale schaal tot stand te brengen. NLD energie is opgericht om de duurzame ambities van deze snel groeiende bottom-up beweging te ondersteunen en versnellen.