Info postcoderoos regeling

Wat is de postcoderoos regeling?

In de postcoderoosregeling nemen consumenten een aandeel in een energiecoöperatie. Deze coöperatie wordt bestuurd en beheerd door henzelf (leden). Dat kan in aandelen van enkele honderden tot duizenden euro’s, al naar gelang behoefte en beschikbaar budget.
De energiecoöperatie legt een zonneveld aan, is eigenaar en beheert en exploiteert het zonneveld. De stroom die opgewekt wordt met het zonneveld wordt verkocht en geleverd aan het net.
De deelnemers in de coöperatie die in de zogenaamde postcoderoos wonen, krijgen bovenop de verkoopprijs van de stroom ook nog eens bijna 9 cent korting per kWh* van de belasting op hun eigen energierekening terug. Een postcoderoosregeling geldt een wettelijke termijn van 15 jaar. Elke coöperatie heeft hiervoor spelregels over hoe om te gaan met verhuizen of overdragen van de verplichtingen naar anderen die willen mee-anticiperen.
De postcoderoos is het postcodegebied van het zonneveld of daaraan grenzend gebied. Deelnemers moeten in het postcoderoosgebied wonen.
Op zich een uitstekend middel en motief om mee te doen door de win-win situatie en uw wens tot duurzaamheid en een schonere wereld voor iedereen!

Wilt u meer weten?, neem dan contact op met Albert Klein Tijssink (06-21573551) of
Hubért Buijsman (06-28232195) van de (www).EnergiePioniers-NOP.nl

* Door fluctuaties in de markt kunnen exacte gegevens en prijzen niet in dit bericht  meegenomen worden, en verschilt per project. Door de vele aanmeldingen kunnen er wachtlijsten ontstaan, dus wees er snel bij als in uw buurt een postcoderoosproject start!