Geachte mede Pionier, Als wederverkoper en leverancier van uw (groene) energie willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en afname van onze diensten in het afgelopen jaar! Op 25 januari 2017 nodigen wij u namens bestuur en commissarissen graag uit om onze algemene ledenvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in het buurthuis “Espelervaart” aan de Atlantischestraat te Emmeloord. Het programma omvat het Jaarverslag en financiële rapportage van 2016, décharge voor bestuur en benoeming bestuursleden, aangevuld met een gastspreker en onze film Energie door Synergie”, afsluitend met de rondvraag. Graag tot dan! Wij wensen u en de uwen alvast een fijne, maar ook een duurzaam en gezond 2017 toe!

Info postcoderoos regeling

Wat is de postcoderoos regeling?

In de postcoderoosregeling nemen consumenten een aandeel in een energiecoöperatie. Deze coöperatie wordt bestuurd en beheerd door henzelf (leden). Dat kan in aandelen van enkele honderden tot duizenden euro’s, al naar gelang behoefte en beschikbaar budget.
De energiecoöperatie legt een zonneveld aan, is eigenaar en beheert en exploiteert het zonneveld. De stroom die opgewekt wordt met het zonneveld wordt verkocht en geleverd aan het net.
De deelnemers in de coöperatie die in de zogenaamde postcoderoos wonen, krijgen bovenop de verkoopprijs van de stroom ook nog eens bijna 9 cent korting per kWh* van de belasting op hun eigen energierekening terug. Een postcoderoosregeling geldt een wettelijke termijn van 15 jaar. Elke coöperatie heeft hiervoor spelregels over hoe om te gaan met verhuizen of overdragen van de verplichtingen naar anderen die willen mee-anticiperen.
De postcoderoos is het postcodegebied van het zonneveld of daaraan grenzend gebied. Deelnemers moeten in het postcoderoosgebied wonen.
Op zich een uitstekend middel en motief om mee te doen door de win-win situatie en uw wens tot duurzaamheid en een schonere wereld voor iedereen!

Wilt u meer weten?, neem dan contact op met Albert Klein Tijssink (06-21573551) of
Hubért Buijsman (06-28232195) van de (www).EnergiePioniers-NOP.nl

* Door fluctuaties in de markt kunnen exacte gegevens en prijzen niet in dit bericht  meegenomen worden, en verschilt per project. Door de vele aanmeldingen kunnen er wachtlijsten ontstaan, dus wees er snel bij als in uw buurt een postcoderoosproject start!

Noordoostpolder wekt de meeste zonne-energie op!

De gemeente Noordoostpolder heeft sinds begin april het grootst opgestelde vermogen aan zonnepanelen van alle gemeenten in Nederland!
Raadslid Hylke Hekkenberg (PvdA-Groen links) ” Vergeleken met 2010 wekken we nu maar liefst 68 keer meer zonne-energie op” verder denkt Hekkenberg dat o.a. projecten van bewonersinitiatieven van de Energiepioniers en Marknesse Duurzaam een stimulerende rol hebben gespeeld!

Red. EPN: Blijd de site volgen. Binnenkort meer nieuws!

Uitnodiging!

Op zaterdag 26 maart 2016 organiseren de Pioniers van de Toekomst de energiemarkt op het Kettingplein te Emmeloord. De energiemarkt informeert belangstellenden over de mogelijkheden van schone energie. Er zijn verschillende optiesop het gebied van bijvoorbeeld, woningisolatie, energieneutrale woningen, zonnepanelen, kachels, elektrische mobiliteit en/of collectieve oplossingen zoals autodelen te vinden.

Energiemarkt
Energie is op dit moment razend interessant omdat de energie transitie volop losbarst. Maar er is, naast praktische en nuttige informatie, tevens gezorgd voor vertier voor jong en oud. Er kunnen tijdelijke ‘energie’ tattoos worden gezet. Er is een springkussen, een fietswedstrijd op hometrainers en een quiz met leuke prijzen. De prijzen zijn WakaWaka lampjes en opladers op zonne-energie. De hoofdprijs is een WakaWaka all-in-one kit ter waarde van € 160,- bestaande uit zonnepanelen, een accu, stekkerblok en led-lampjes. Ideaal voor op vakantie of voor outdoor activiteiten.Verder wordt er met de Rocketstove koffie gebrand.

Woningen
Veel energie wordt gebruikt in en rond de woning. Eerste stap is besparing van het energiegebruik. Er zijn diverse bedrijven die u kunnen informeren over isolatie, installatie en renovatie. Kom en ontdek hoeveel u kunt besparen (aan energie en geld) met verschillende producten. Tweede stap is inkopen of zelf opwekken van duurzameenergie. Ook hiervoor zijn er diverse bedrijven die u kunnen informeren over zonnepanelen, zonneboilers en pellet kachels en de inkoop van duurzame energie. Bovendien is er een energie make-over te winnen ter waarde van €  250,-.

Mobiliteit
Duurzame mobiliteit in auto’s, fietsen en verschillende huur en deel opties zijn tevens aanwezig. De Noordoostpolder heeft zelf de primeur voor een nieuw initiatief op het gebied van duurzame mobiliteit. Benieuwd wat dit is?, kom dit zelf ontdekken!

Streekmarkt
Dit jaar organiseren de Pioniers van de Toekomst drie thema markten op het gebied van duurzaamheid. Elke keer in combinatie met de streekmarkt op het kettingplein. Naast het energie thema zijn de vertrouwde voedselkramennog steeds aanwezig.

U bent van harte welkom op de Energiemarkt  (van 10.00 uur tot 16.00 uur)

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Anita van Engelen,

telefoonnummer 06-127 95 114 of (0527)20 33 23
of via anitavanengelen@gmail.com

Verlaging leveringstarieven

Beste klanten,

Wij willen u graag bedanken voor uw bijdrage aan de transitie naar lokale duurzame energie in de Noordoostpolder afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun kunnen wij, als lokale energiecoöperatie, ons ook komend jaar weer volop inzetten voor een duurzame toekomst voor de Noordoostpolder!

Verlaging leveringstarieven
Goed nieuws: per 1 januari 2016 verlaagd NLD Energie de leveringstarieven voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas met bijna 10 procent. Dat betekent bij een gemiddeld energieverbruik (1.600 m3 en 3.400 kWh) een voordeel van zo’n 45 euro per jaar bij een variabel modelcontract.

Stijging energiebelastingen en daling netwerkkosten
De netbeheerders en overheid stellen elk jaar opnieuw respectievelijk de netwerkkosten en de energiebelastingen vast. In opdracht van netbeheerder en overheid brengt NLD Energie deze kosten en belastingen bij u als klant in rekening.
Per 1 januari 2016 daalt de energiebelasting voor elektriciteit met 15,8 procent naar € 0,1007 per kilowattuur en stijgt die voor gas met 31,7% naar € 0,25168 per kuub. Verder gaat de Opslag Duurzame Energie voor elektriciteit van € 0,0036 naar € 0,0056 en voor gas van € 0,0074 naar € 0,01113.
Daarnaast zullen de netwerkkosten in 2016 licht dalen. Sinds 1 januari 2016 valt de Noordoostpolder onder het verzorgingsgebied van Liander. Dit zou een bij standaard aansluitingen een daling van € 22,- (Liander) betekenen. Meer informatie vindt u op de website van de betreffende netbeheerder.

Aanpassing maandelijkse voorschot
Vanwege deze wijzigingen zal uw maandelijkse voorschotbedrag ook gaan veranderen per 1 januari 2016. De hoogte van uw nieuwe maandelijkse voorschotbedrag vindt u op de voorschotfactuur voor de maand januari.

Meer informatie
Meer weten? Een overzicht van alle tarieven van NLD Energie vindt u op de website onder http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/lokale-energie/onze-particuliere-tarieven.

Naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Kijk dan op http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/vragen of neem contact op met de NLD Energie klantenservice via 085 – 0160 111 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,
Energie Pioniers Noordoostpolder

Algemene Ledenvergadering

Op  woensdag 13 januari 2016
Tijd:                19.30 – 22.00 uur
Plaats:           Buurthuis Espelervaart Atlantischestraat 18, Emmeloord.

De avond bestaat uit twee delen:
19.30 – 20.15 uur:  Statutaire en verenigingszaken
(alleen voor leden en klanten)

20.30 – 22.00 uur:  Kansen van “Parijs” voor Noordoostpolder (openbare presentatie en gedachtewisseling).

Het bestuur en commissarissen nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst en wensen u een gelukkig, gezond en duurzaam 2016 toe.

1e Postcoderoosproject in de Noordoostpolder in de maak

Tijdens een bewonersbijeenkomst in Marknesse op 24 november heeft de lokale duurzame energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder bekend gemaakt om in samenwerking met Marknesse Duurzaam het eerste postcoderoosproject in Noordoostpolder te gaan starten.
In dit project worden bewoners uitgenodigd om in coöperatief verband gezamenlijk te investeren in de plaatsing van zonnepanelen. Postcoderoosprojecten waren een van de speerpunten uit het in 2013 gesloten Nationale Energieakkoord, bedoeld om meer duurzame energie op te wekken. Lange tijd bood de regeling onvoldoende financiële stimulansen om dit soort project van de grond te krijgen. Inmiddels is de situatie verbeterd en zijn de mogelijkheden om een ook in financieel opzicht aantrekkelijk project te realiseren verruimd.
zie promotiefilm

Een postcoderoos maakt het mogelijk om met een groep van deelnemers te investeren in zonnepanelen op een dak (bijvoorbeeld een school, schuur of sporthal). De deelnemers verenigen zich in een coöperatie en investeren gezamenlijk in de plaatsing van zonnepanelen. De deelnemers moeten wonen in het postcodegebied van de installatie of in de direct aan die postcode grenzende postcodes. De door de zonnepanelen opgewekte energie wordt geleverd aan een energieleverancier die daarvoor een tarief met de coöperatie is overeengekomen. Voor de individuele deelnemer geldt dat hij over de door zijn investering geproduceerde energie geen energiebelasting hoeft te betalen op zijn eigen energierekening.

Voorwaarde voor een postcoderoosproject is dat een lokale coöperatie eigenaar is van de zonnepanelen. Energie Pioniers Noordoostpolder neemt deze rol graag op zich en wil op korte termijn een eerste postcoderoos project in Noordoostpolder realiseren. In Marknesse blijkt een gezonde belangstelling te bestaan om deze primeur te hebben. Marknesse Duurzaam en de Energie Pioniers Noordoostpolder gaan nu aan de slag om het project verder uit te werken.
Nadere informatie over dit project is verkrijgen bij Energie Pioniers Noordoostpolder (albert@energiepioniers-nop.nl) of bij Marknesse Duurzaam (info@marknesseduurzaam.nl)

Mercatus doet mee aan Energy Battle

Vanaf 15 november nemen 10 medewerkers van Woningcorporatie Mercatus deel aan de Energy Battle 2015. Gedurende de komende 4 weken worden ze gestimuleerd om zoveel mogelijk energie te besparen in hun huishoudelijk verbruik.

Het Mercatus-team is daarmee, na het team van de Pioniers van de Toekomst, het tweede team dat zich in deze landelijke energiebesparingswedstrijd stort. In december volgt nog een derde team, waarna in januari 2016 de Energy Battle wordt afgesloten.

Energiebesparing is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van Mercatus. In het energiezuinig maken van woningen wordt veel geïnvesteerd. Hierdoor dalen de woonlasten van de huurders en wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door medewerkers ook zelf te stimuleren op zoek te gaan naar kansen voor energiebesparing in de eigen huishoudelijke omgeving ontstaat nog meer draagvlak voor dit beleid. Of zoals directeur Ton Beurmanjer het stelt: “Team Mercatus doet mee aan de Energy Battle om nog energiebewuster te worden. Hiermee doen wij nuttige tips op, die wij kunnen delen met onze bewoners.”

De lokale energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder organiseert de Energy Battle en is erg blij met de deelname van team Mercatus. Het team van de Pioniers van de Toekomst is na de eerste ronde op de derde plaats geëindigd met een besparing van 22% op het stroomverbruik en bijna 5% op het gasverbruik. De resultaten van het team Mercatus worden medio december bekend gemaakt.

Pioniersteam 3e in 1st ronde Energy Battle

De 10 deelnemers van het team van de Pioniers van de Toekomst is in de eerste ronde van de landelijke Energy Battle 2015 ex aequo als 3e geëindigd. De derde plaats werd gedeeld met een team uit Leeuwarden. In totaal doen 19 gemeentes in Nederland mee aan deze energiebespaar competitie.
Het Pioniersteam realiseerde in de 4 weken durende Energy Battle een besparing van 21,2 % op het dagelijkse stroomverbruik en 4,6 % op het gasverbruik.

Het tweede team om de Noordoostpolder te verdedigen staat inmiddels in de startblokken.  We wensen hen alvast veel succes.

De Energy Battle wordt landelijk georganiseerd door het Klimaatverbond Nederlandse Gemeenten. De gemeente Noordoostpolder heeft de lokale energie coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder gevraagd om in onze gemeente de organisatie op zich te nemen.

Energy Battle is gestart

EP_EB_PvdT_team

Een team van tien vrijwilligers van de Pioniers gaan gedurende zes weken op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen in en om het eigen huis. Dit Pioniersteam (zie foto) is het eerste van drie teams dat deelneemt aan de Energy Battle; in november respectievelijk december neemt het volgende team het stokje over.

De Energy Battle wordt landelijk georganiseerd door het Klimaatverbond Nederlandse Gemeenten. De gemeente Noordoostpolder heeft de lokale energie coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder gevraagd om in onze gemeente de organisatie op zich te nemen. Aandacht voor energiebesparing in de eigen woning is een van de doelstellingen van onze coöperatie, zegt Albert Klein Tijssink, vice-voorzitter van de Energie Pioniers. De Energy Battle is daar een leuke en uitdagende vorm voor.

Hoewel per team een resultaat wordt berekend is de einduitslag bekend op de Warme Truiendag op 5 februari 2016. Voor de teams in Noordoostpolder ligt de lat hoog: in 2012 won een team van de gemeente Noordoostpolder de landelijke competitie.

Het team van de Pioniers van de Toekomst gaat de uitdaging echter graag aan. De tussentijdse resultaten zullen worden gepubliceerd op de website van Energie Pioniers Noordoostpolder (www.energiepioniers-noordoostpolder.nl) en Pioniers van de Toekomst.